Realizujeme stavby kanalizací, cyklostezek, chodníků, rybníků. Provádíme kamenické práce, propustky, pracujeme s betonovými prefabrikáty, stavby betonových monolitů. Pracujeme kolem mostů, pozemního stavitelství, inženýrských sítí, zámečnictví.